©
RobdG
Disclaimer
Deze website is met uiterste zorg gemaakt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De maker behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Deze website heeft geen enkel commercieel doel. De gegevens (teksten, afbeeldingen, links, etc.) hebben een informatieve en eductieve functie. Mocht u vinden dat wij onjuiste informatie plaatsen of gegevens plaatsen die u of iemand anders toebehoren, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. We zullen de gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen.

De maker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.